Verhoog Online Inkomsten

Start vandaag

Het opbouwen van een online onderneming gaat niet zonder slag of stoot. In de meeste gevallen is een duidelijk en gestructureerd plan van aanpak noodzakelijk om het gewenste resultaat te behalen. Dit duidelijke en gestructureerde plan ontbreekt vaak waardoor de online inkomsten tegenvallen. Om een antwoord te vinden op de vraag hoe u de online inkomsten verhoogd zal dus een tactische en strategische visie moeten worden geformuleerd. Dit klinkt allemaal nogal academisch, maar het maakt wel het verschil tussen een part time en een full time online inkomen.

Wanneer u serieus uw online inkomsten wilt verhogen zult u een uitvoerige analyse van de markt moeten maken. Wie zijn uw concurrenten, wat doen zij? Waar liggen de kansen, zijn er bedreigingen? De SWOT analyse, die uw online onderneming (of zelfs website) zowel intern als extern onder de loep neemt is hierbij een handig hulpmiddel. De SWOT analyse bespreekt de sterke en zwakke punten van uw online onderneming of website (interne analyse) en de kansen en bedreigingen die er in de markt onstaan (de externe analyse). De uitkomst van deze analyse kunt u gebruiken om uw planning op de korte en lange termijn vorm te geven. In tegenstelling tot veel van uw concurrenten zult u door deze gedegen voorbereiding minder afhankelijk zijn van geluk of mazzel. Het wordt namelijk logisch dat uw online onderneming een succes wordt.

Nadat u de bovenstaande analyse heeft uitgevoerd wordt het tijd voor de volgende stap; het bestuderen van uw verdienmodel. Een verkoop vindt over het algemeen pas plaats wanneer de bezoeker van uw website voldoende vertrouwen heeft in uw dienstverlening en producten. Doet u er voldoende aan om dit vertrouwen te winnen? Maakt u het makkelijk om over te gaan tot aanschaf van het product? Het zijn vragen die veel eigenaren van websites zichzelf nooit stellen en daarmee doen zij zichzelf financieel en commercieel ernstig tekort.

Start hier