Succesvolle ondernemers

snapshot

Succesvolle ondernemers doen een aantal gemeenschappelijke dingen. Een van deze dingen is dat succesvolle ondernemers niet afhankelijk zijn van één inkomstenstroom. De omzet wordt behaald uit meerdere en verschillende bronnen. Zowel actief als passief. En met name door deze verdeling in omzet zijn succesvolle ondernemers ook in tijden van crisis succesvol.

Het verschil tussen actief en passief inkomen is vrij simpel uit te leggen. Actief inkomen is inkomen uit directe arbeid. Er bestaat een één op één relatie tussen inzet en beloning. Dit is hoe de overgrote meerderheid van de ondernemers zijn (of haar) onderneming inricht. Dat dit gevaarlijk is bewijst de huidige situatie in ZZP land waar de dubbeltjes moeten worden omgedraaid om fatsoenlijk brood op de plank te houden. Passief inkomen daarentegen is inkomen wat verspreid wordt over een langere periode waarbij de inspanning gedurende de looptijd laag is. Een voorbeeld van passief inkomen kan bijvoorbeeld een (service) abonnement of een strippenkaart zijn. De gezonde onderneming heeft zowel omzet uit passieve als actieve bronnen waarbij de passieve omzet minimaal de vaste lasten van de onderneming moet dekken.

Op dit moment is het lastig überhaupt nieuwe klanten te vinden, laat staan dat men kan nadenken over actieve of passieve omzet. Er zal daarom moeten worden gezocht naar alternatieve manieren om passief inkomen op te bouwen. Een van deze alternatieven is het gebruik van het advertentie programma van Google (Adsense). Met dit programma kan de onderneming haar naamsbekendheid vergroten én een extra inkomen opbouwen. Wilt u hier meer over weten, schaf dan nu de cursus Passief Inkomen met Google Adsense aan. U leert dan hoe u vandaag nog kunt beginnen met het opbouwen van een passief inkomen.

snapshot (2)