Meer inkomen

Start vandaag

Het bevriezen van inkomens en uitkeringen is op zich niet zo heel erg wanneer de inflatie op of rond het nulpunt blijft. Wanneer dit echter niet zo is en het algemeen prijspeil alleen maar stijgt zorgt deze bevriezing vroeg of laat voor ernstige problemen. Reken maar uit. Wanneer alle gebruiksgoederen ieder jaar 20% duurder zouden worden is uw inkomen over vijf jaar niets meer waard. Gelukkig zal het zo’n vaart niet lopen. Nederland kent geen Zimbabwaanse taferelen. Toch zal een inflatie van 2 tot 4% per jaar merkbaar en voelbaar zijn. En zelfs een gelijkblijvend inkomen zal daarmee eigenlijk betekenen dat de koopkracht achteruit gaat. En dat is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken. We willen juist meer inkomen en niet minder.

Wanneer u het niet eens bent met de achteruitgang van uw inkomen kunt u twee dingen doen. Ten eerste kunt u – heel Nederlands – klagen. Klagen op de (r)overheid, de werkgever de winkelier en alle anderen die u het leven zuur maken. Verandert dit iets aan de situatie? Nee, maar u heeft wel lekker uw gal even kunnen spuwen. De tweede mogelijkheid is dat u als reactie het heft dan maar zelf in handen neemt. Als niemand voor u kan zorgen, moet u het zelf maar doen. Een mogelijkheid om dit te doen wordt u beschikbaar gesteld door Google. Het Adsense programma kan een bijdrage leveren aan de verbetering van uw besteedbaar inkomen. Hoe? Lees en leer het in de cursus Passief Inkomen met Google Adsense en begin vandaag nog met het opbouwen van een extra en aanvullend inkomen.

Start hier