Aanmelden bij Adsense

snapshot

Het aanmelden van een website bij het Adsense programma van Google is relatief eenvoudig. U gaat hiervoor naar de zoekmachine Google.nl en toetst in “aanmelden Adsense”. Kies de vermelding in de zoekresultaten waarbij u naar de website van Google wordt doorverwezen met de extensie Adsense. Op deze pagina aangekomen zult u een aantal van uw persoonlijke gegevens moeten invullen. Gegevens als uw personalia, adres en bankgegevens. In Nederland kan Google namelijk uw opbrengsten direct storten op uw bankrekening wanneer u de uitkeringsdrempel van € 70,- heeft overschreden.

Nadat u de aanmelding heeft gedaan zal het Adsense team van Google uw aanmelding beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats door in de eerste week van uw lidmaatschap te bekijken of u zich houdt aan de richtlijnen die het Adsense programma aan haar leden stelt. Nadat u de eerste week bent doorgekomen zal Google een testbetaling overmaken naar uw bank- of girorekening. Deze testbetaling is bedoelt om fraude tegen te gaan en zekerheid voor de leden te bewerkstelligen.

Gedurende uw actieve lidmaatschap en tijdens de periode waarin u advertenties van het Adsense programma op uw websites publiceert zal Google regelmatig in de gaten houden of u zich blijft houden aan de opgestelde regels. Zo zal het “algoritme” altijd waken over verschillende vormen van “Klikfraude” waarbij bezoekers van de website, anders dan natuurlijk, worden aangezet tot klikken.

snapshot (2)